Πιστοποιημένες Υπηρεσίες

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου

έκδοση υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε)

έκδοση υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε)

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

συστήματα ασφαλείας

συστήματα ασφαλείας

θεμελιακή γείωση & αντικεραυνική προστασία

θεμελιακή γείωση & αντικεραυνική προστασία

δίκτυα υπολογιστών (δομημένη καλωδίωση)

δίκτυα υπολογιστών (δομημένη καλωδίωση)

έξυπνο σπίτι

έξυπνο σπίτι

οικιακός & επαγγελματικός φωτισμός

οικιακός & επαγγελματικός φωτισμός

Χρήσιμες καθημερινές συμβουλές

Γείωση προστασίας

Γείωση προστασίας

συμβουλές σωστής γείωσης

Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη

Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη

αλλαγές στην ισχύουσα δήλωση

Εξοικονόμηση ενέργειας

Εξοικονόμηση ενέργειας

συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας